Vooruitlopend op het bestemmingsplan – die nog dit jaar ter inzage gelegd wordt – hebben wij zowel met de gemeente Hilversum als gemeente Wijdemeren een intentie overeenkomst getekend. 

Het plangebied kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Het is letterlijk een grensgebied: een historische grens tussen twee provincies, een grens tussen twee landschappen, een historische route naar de begraafplaats van ’s-Graveland en de grens tussen twee gemeentes Hilversum en Wijdemeren. Daarnaast uit die bijzonderheid zich ook in het bestaande monumentale bomenbestand. Een belangrijke kwaliteit van de plek.

Uitganspunten
Één van de uitgangspunten bij de planvorming is het bomenbestand te behouden. Ander uitgangspunt  is de landschappelijk verbinding met buitengebied aansluitend op de structuur van woonwijk Kerkelanden. De nieuwe woonlocatie opent zichtlijnen naar het buitengebied en de nieuwe  woongebouwen met verschillende hoogte accenten staan als alzijdige objecten in het groen. Openbare routes voor langzaam verkeer worden binnen het gebied aangelegd. Daarnaast wordt een ecologische verbinding gecreëerd langs de bebouwingsrand. De woongebouwen worden natuur inclusief gebouwd, er worden voorzieningen getroffen voor gebouw bewonende soorten en de omgeving rondom wordt geschikt gemaakt als leefgebied voor deze gebouw bewonende soorten. Tot slot wordt er een groene recreatieve ruimte aansluitend op de groene hoofdstructuur van de wijk Kerkelanden gecreëerd.

  

Hilversum - Raaweg (terrein tuincentrum Puik)  

Projectontwikkelaar
Rademaker Vastgoed & Ontwikkeling 

Aannemingsbedrijf 
Nog niet bekend

Verwachte oplevering
Nog niet bekend

Hilversum - herontwikkeling - nieuwbouw - Hilversum - Wijdemeren