De twee vrijstaande woningen bestaan uit één laag met een kap en volgen de natuurlijke erfgrenzen. De maximale goothoogte bedraagt 3 meter met een nokhoogte van 9 meter. Kleinschaligheid in bouwvolume met een ruime en overzichtelijke setting van het openbare gebied wordt hierbij tot doel gesteld.

 Grote Melmweg

 

Baarn - Zandvoortweg

Projectontwikkelaar
Rademaker Vastgoed & Ontwikkeling 

Architect
Roozendaal Architecten

Aannemingsbedrijf 

Nog niet bekend

Verwachte oplevering
Nog niet bekend

Baarn - Zandvoortweg - Projectontwikkeling - kleinschalig nieuwbouwplan