Ouderen die zorg nodig hebben moeten de regie over hun eigen leven behouden. De praktijk laat zien dat het ontbreken van regie onzeker en kwetsbaar kan maken. Een beroep moeten doen op anderen is hierbij een vervelende bijkomstigheid. Ouderen die zorg nodig hebben, zoeken naar een evenwicht in hun leven. Vaak is een oudere of zijn/haar familie op zoek naar het opnieuw inrichten van het leven waarbij normen en waarden een zeer belangrijke plaats innemen.

Zorghuis Rembrandtlaan heeft als visie dat u zich niet aanpast aan onze collega’s, maar dat onze collega’s zich aanpassen aan u. Zorgzaamheid staat hierbij centraal. Onder zorgzaamheid verstaan wij dat u niet wordt gezien als een product met een kwaal(tje), maar als een mens die met respect en waardigheid wordt behandeld. U wordt ondersteund in het opnieuw zoeken naar balans in uw leven doormiddel van goede zorg op een menselijke manier. Ouder worden en beseffen dat een aantal zaken (mentaal en fysiek) niet meer gaan zoals u gewend was, is een moeilijk proces. Bij de acceptatie van het ouderdomsproces zijn onze collega’s een ondersteuning.  Wij zullen proberen bewoners, binnen de waardigheid van hun eigen ik, te ondersteunen en helpen waarbij de bewoner geholpen wenst te worden. U bepaalt in hoge mate zelf wat er wel en niet in uw leven gebeurt.

Een veilige omgeving
Zorghuis Rembrandtlaan biedt u een veilige en beschermde leefomgeving. U heeft altijd zorg in de nabijheid. Onze zorgprofessionals zijn 24 uur per dag aanwezig zodat u in een veilige omgeving kunt verblijven.

Uw zorgwoning
Zorghuis Rembrandtlaan is een kleinschalige woonvoorziening met 15 zorgwoningen, voorzien van een eigen badkamer. Het appartement wordt verder ingericht met uw eigen vertrouwde spullen. De grootte van de appartementen varieert tussen de 19 m² en 36 m². Er zijn gezamenlijke huiskamers waar u met de andere bewoners een dagprogramma volgt. In de gezamenlijke huiskamer eet u ook uw versbereide maaltijd. Rondom het zorghuis bevindt zich een heerlijke beschutte tuin. Dit alles maakt Zorghuis Rembrandtlaan tot een prettige leefomgeving voor haar bewoners. De maandelijkse woonservicekosten bestaan uit de huur van het appartement, de huur van de algemene ruimten, energiekosten, maaltijden, koffie en thee en schoonmaak van de algemene ruimten. Dit wordt allemaal vastgelegd in een woonovereenkomst.

Verzorging op maat
Het verzorgingsniveau in Zorghuis Rembrandtlaan is heel divers. Sommige bewoners zijn relatief zelfstandig, andere bewoners zijn rolstoelpatiënt of bedlegerig. Ook kan specialistische zorg worden geboden wanneer een bewoner de keus heeft gemaakt niet langer naar het ziekenhuis te willen voor behandeling. De band met de bewoners is groot en persoonlijk, de bewoner zelf bepaalt in hoge mate wat er gebeurt. Ook met familie van de bewoner wordt nauw contact onderhouden zodat zij goed op de hoogte zijn wat er met hun familielid gebeurt. De verzorging wordt afgestemd op datgene waar een bewoner behoefte aan heeft. Geen product, maar maatwerk.

Activiteiten
In Zorghuis Rembrandtlaan worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de behoefte van de bewoners. Daarnaast wordt er een dagprogramma opgesteld dat voldoet aan de achtergrond van de bewoners.


Zorgovereenkomst
Met elke bewoner wordt een zorgovereenkomst afgesloten. Hierin wordt afgesproken dat Zorghuis Rembrandtlaan de zorg volgens het zorgplan en op basis van de zelfzorgtekorten verleent zolang dit kwalitatief verantwoord is. Deze zorg is gerelateerd aan de zorgvraag en zullen door de gestelde CIZ-indicatie voor het grootste deel via de WLZ betaald worden. De bewoner betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van inkomen en zorguren. Overeengekomen noodzakelijke zorguren die niet door de WLZ worden vergoed moet u als bewoners zelf bekostigen.

 

 

 

Projectontwikkelaar
Rademaker Vastgoed & Ontwikkeling

Architect
Roozendaal Architecten

Aannemingsbedrijf 
Weever Bouw

Verwachte oplevering
3e kwartaal 2023

 

Soest - zorghuis - zorgwoningen - 24-uurszorg